InstagramFacebook

PR & Kaupallisten yhteistöiden merkinnät

Kertauksen vuoksi: Kaupalliseksi yhteistyöksi luetaan ne kerrat kun yritys sopii vaikuttajan kanssa näkyvyydestä vaikuttajan kanavassa jotakin tiettyä asiaa (esim. rahaa, alennusta, tuotepalkkiota tai palvelua) vastaan.

PR:ksi luetaan ne tuotelähetykset, matkat ja tapahtumat, joissa brändi tai toimisto toivoo vaikuttajalta näkyvyyttä tekemiensä toimien kautta, mutta siitä ei sovita erikseen.

Lyhykäisyydessään: kaupallisesta näkyvyydestä maksetaan, kun taas PR-toimilla näkyvyys ansaitaan.

Yleisen ohjeistuksen kaupallisuuden ja PR:n merkintää on antanut KKV. Oheiset on päivitetty viimeksi 22.4.2022 ja ne perustuvat KKV:n ohjeistukseen sekä hyväksi todettuihin, läpinäkyviin käytänteisiin.

Sisällysluettelo

error: Hups! Sisällön tulostaminen ja/tai uudelleenkäyttö on kielletty!