InstagramFacebook

Käyttöehdot

Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut näihin ehtoihin, joita sovelletaan VAMA Network -verkkosivustoon, niiden käyttöön sekä tarpeellisilta osin sen mahdollisiin sosiaalisen median kanaviin ja niillä julkaistuun sisältöön. VAMA Network on tarkoitettu vaikuttajille ja vaikuttajaksi haluaville. Sen tarkoituksena on olla myös turvallinen keskusteluympäristö kaikille sen jäsenille. Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä hakemuksia mikäli koemme, että jäsenyydestä yrittää hyötyä toimiston, brändin yms. edustaja. Sivuston käyttö ei ole sallittua ilman näiden ehtojen hyväksymistä. Verkkosivujen sisältämiin palveluihin tai asiakirjoihin voi sisältyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin palveluihin ja asiakirjoihin sovelletaan lisäksi niitä koskevia erityisehtoja.

Ajantasaiset käyttöehdot ovat nähtävillä tällä sivulla. Laadittu 11.5.2022, viimeinen päivitys 11.5.2022.

Sivujen ylläpito

Sivustoa ylläpitää VAMA Network (3094545-1), jolla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston sisältöä, sen toimintaa ja sen käyttöehtoja. Tämä käsittää myös sivuston käytön rajoittamisen sekä sen ylläpitämisen lopettamisen. Sivuston ylläpitäjä ei takaa sivuston virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä taikka vastaa sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Sivusto on laadittu huolellisesti, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Sivustoa ja sen sisältöä pyritään päivittämään aina tarvittaessa. Sivuston ylläpitäjä ei takaa sivuston tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Sivuilla esitetyt tiedot, sisältö ja materiaali ei ole missään tilanteessa oikeudellista neuvontaa tai muodosta oikeudellista kannanottoa yksittäistilanteisiin. Kaikki sisältö on yleistä tietoa ja niiden tarkoituksena on tarjota lähtökohdat kulloinkin kyseessä oleviin tilanteisiin, joka täytyy muokata ja soveltaa yksittäistilanteisiin täysin käyttäjän omalla vastuulla. Neuvontaa yksittäistilanteisiin saadakseen käyttäjän on syytä olla yhteydessä kyseisen alan asiantuntijaan.

Immateriaalioikeudet

Sivuston ylläpitäjä omistaa tekijänoikeudet ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet kaikkeen sivustolla julkaistuun aineistoon, kuten visuaaliseen ilmeeseen, kuviin, teksteihin ja videoihin, eikä niitä saa hyödyntää millään tavalla ilman sivuston ylläpitäjän erillistä ja kirjallista lupaa.

Mikäli immateriaalioikeudet kuuluvat joltain osin kolmannelle, sivuston ylläpitäjällä on näihin aineistoihin käyttöoikeudet. Aineiston lainaukseen sovelletaan voimassa olevaa tekijänoikeuslakia sekä soveltuvilta osin muuta lainsäädäntöä. Tekijänoikeus ei ulotu lakeihin ja asetuksiin, viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin tai muuhun tekijänoikeuslain 9 §:ssä tarkoitettuun aineistoon.

Sivuston aineiston luvaton käyttö taikka levitys saattaa loukata tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja näin ollen johtaa rangaistukseen ja aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Linkittäminen muilta sivuilta on sallittua ja suositeltavaa. Videoita voi myös upottaa YouTuben ja/tai Vimeon tarjoamilla toiminnoilla. Upotusten yhteydessä tulee aina olla maininta vamanetwork.fi -sivustosta.

Kumppanuuslinkit

Sivustolla ja verkkokursseilla saattaa esiintyä paikoittain kumppanuuslinkkejä, joista sivuston ylläpitäjä saattaa saada välityspalkkion kumppanuuslinkin kautta tehdystä ostoksesta. Kumppanuuslinkit on aina merkitty *-merkillä linkin edessä.

Sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa siitä, mitä kumppanuuslinkkien kautta ostetaan. Kolmansien sivustojen käyttö tapahtuu täysin omalla vastuulla ja käyttäjän on aina syytä tutustua kyseisten sivujen käyttöehtoihin. Huomaa, että suosittelemme vain ja ainoastaan tuotteita ja palveluita, joita tämän sivuston ylläpitäjät ovat havainneet hyväksi.

Vastuuvapaus

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sivustolla olevien tietojen käytöstä, sivustolla olevista virheistä tai puutteista. Sivuston ylläpitäjä ei myöskään vastaa siitä, jos sivut eivät ole käytettävissä. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin sivustolla, eikä sivustolla sijaitsevien tai esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivustoista tai niillä olevista tiedoista.

error: Hups! Sisällön tulostaminen ja/tai uudelleenkäyttö on kielletty!